Εθνικό σχέδιο προβολής του ελληνικού τουρισμού στην διεθνή αγορά

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Εθνικό σχέδιο προβολής του ελληνικού τουρισμού στην διεθνή αγορά

Συρανίδης, Νικόλαος

Η παρούσα εργασία εξετάζει έναν πολύ σημαντικό τομέα με πολλές δυνατότητες και προοπτικές για την χώρα μας, τον τομέα του τουρισμού. Παρά το γεγονός ότι έγιναν πολλές προσπάθειες ανάπτυξης και βελτίωσης της «τουριστικής βιομηχανίας» στην Ελλάδα τα αποτελέσματα δεν ήταν τα αναμενόμενα καθώς οι προσπάθειες αυτές δεν ευημέρησαν. Γι΄ αυτό το λόγο, είναι απαραίτητο να προβάλλουμε σφαιρικά την εικόνα του ελληνικού τουρισμού και να διατυπώσουμε τις προοπτικές αυτού. Πιο συγκεκριμένα στο πρώτο κεφάλαιο, γίνεται αποσαφήνιση της διάρθρωσης του ελληνικού τουρισμού, η ανάπτυξή του από το 1950 έως σήμερα, η θέση του στην παγκόσμια αγορά τουρισμού καθώς επίσης, προσδιορίζεται με ανάλυση SWOT και PESTEL η επιρροή του στην ελληνική πραγματικότητα. Στο δεύτερο κεφάλαιο, επισημαίνεται το εθνικό σχέδιο προβολής του ελληνικού τουρισμού στην διεθνή αγορά καθώς και τα εθνικά και ενωσιακά προγράμματα χρηματοδότησης για την τουριστική δραστηριότητα. Επιπλέον, αναφέρεται η εθνική στρατηγική ανάπτυξης και προβολής του ελληνικού τουριστικού προϊόντος όπως αυτή εκπονήθηκε από την ΕΕ και τον ΕΟΤ έως το 2021.

Thesis
NonPeerReviewed

Τουριστική οικονομία
Τουριστική ανάπτυξη
Τουρισμός - Μάρκετινγκ
Τουρισμός - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015-10


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.