Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Η νόσος του Aujeszky

Σωτηρίου, Καλλιόπη

Η νόσος του Αujeszky (ψευδολύσσα/ ΝΑ) είναι ένα ιογενές νόσημα, κυρίως του χοίρου. Η ψευδολύσσα χαρακτηρίζεται από μια ποικιλία κλινικών συμπτωμάτων, ανάλογα με την ηλικία των ζώων, στα χοιρίδια προσβάλλεται το ΚΝΣ ενώ στους αναπτυσσόμενους και παχυνόμενους χοίρους κυρίως το αναπνευστικό χωρίς να αποκλείεται το νευρικό, επίσης στα ζώα αναπαραγωγής προκαλεί συμπτώματα στο αναπαραγωγικό. Η νόσος προκαλεί σοβαρές απώλειες σε όλες τις ηλικίες των χοίρων , δηλαδή έχει υψηλό ποσοστό θνησιμότητας στα νεαρά χοιρίδια και γενικά καθυστέρηση στην ανάπτυξη. Η νόσος είναι μια απειλή για την παγκόσμια αλλά και την ελληνική χοιροτροφία, γίαυτό τα μέτρα πρόληψης είναι απαραίτητα ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος μετάδοσης του ιού. Έτσι εφαρμόζονται κάποια προγράμματα ελέγχου και εκρίζωσης. Στο Ελληνικό τοπίο εφαρμόζονται κάποια ειδικά μέτρα όπως εμβολιασμοί, κάποιοι υγειονομικοί κανόνες, πειθαρχία των εμπλεκομένων και κάποια εργαστηριακή υποδομή. Έτσι τα μέτρα αυτά παίζουν σημαντικό ρόλο στο κόστος παραγωγής του χοιρινού κρέατος.

Thesis
NonPeerReviewed

Χοιροτροφία - Ασθένειες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.