Η συνεισφορά των συστημάτων διαχείρισης περιεχομένου (CMS) στις μέρες μας και ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής με χρήση συστήματος διαχείρισης περιεχομένου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Η συνεισφορά των συστημάτων διαχείρισης περιεχομένου (CMS) στις μέρες μας και ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής με χρήση συστήματος διαχείρισης περιεχομένου

Κακκιού, Νικόλαος

Ο ορισμός που μας δίνει η Content Management, είναι πως το ΣΔΠ είναι ένα εργαλείο που επιτρέπει σε ένα μεγάλο εύρος τεχνικού και μη, προσωπικού, την δημιουργία, επεξεργασία, διαχείριση και τέλος δημοσίευση μιας ποικιλίας περιεχόμενου (όπως κείμενο, γραφικά, εικόνες και αλλά) ενώ ταυτόχρονα περιορίζεται από μια κεντρική ομάδα κανόνων ( set of rules ), διαδικασιών ( process ), και ροής εργασιών ( workflow ) που εξασφαλίζουν συνάφεια και κυρός στο ηλεκτρονικό περιεχόμενο. Ως αποτέλεσμα λοιπόν θα μιλήσουμε για τα συστήματα διαχείρισης περιεχόμενου τα οποία είναι εύχρηστα και μη-τεχνικά εργαλεία για την διαχείριση όλου του εύρους της ψηφιακής πληροφορίας που αποτελεί ένα website με μικρό η μεγάλο αριθμό χρηστών που συνεισφέρουν περιεχόμενο και των οποίων οι αρμοδιότητες και τα δικαιώματα οφείλουν να είναι σαφώς ορισμένα. Η παρούσα πτυχιακή εργασία πραγματεύεται την κατασκευή ενός ιστότοπου για το μάθημα Τεχνολογίες Διαδικτύου του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Δυτικής Μακεδονίας, Παράρτημα Καστοριάς. Βασικός σκοπός υλοποίησης του ιστότοπου είναι η ύπαρξη μιας σελίδας χρησιμοποιώντας ένα Συστήματα Διαχείρισης Περιεχόμενου της επιλογής του φοιτητή που εκπονεί την πτυχιακή εργασία, με σκοπό την συγκέντρωση των εργασιών άλλων μαθητών που υπάρχουν στο σύστημα του παραρτήματος.

Thesis
NonPeerReviewed

Συστήματα διαχείρισης περιεχομένου - (CMS)

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.