Τεχνοοικονομική αξιολόγηση του συστήματος θέρμανσης του κλειστού γυμναστηρίου Κοζάνης και βελτίωση ενεργειακής κατανάλωσης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Τεχνοοικονομική αξιολόγηση του συστήματος θέρμανσης του κλειστού γυμναστηρίου Κοζάνης και βελτίωση ενεργειακής κατανάλωσης

Μπαμπαλής, Κωνσταντίνος Α.
Παπαμάρκου, Ιωάννα Ν.

Αρχικά, καταγράφεται η υφιστάμενη κατάσταση του κτιρίου (τυπολογία των δομικών στοιχείων, μηχανήματα και φώτα) και υπολογίζεται η ενεργειακή του κατανάλωση. Μελετώντας τους λογαριασμούς κατανάλωσης της Δ.Ε.Η. και της Τηλεθέρμανσης (Τ/Θ) και αξιοποιώντας τα μετεωρολογικά δεδομένα της Κοζάνης για πέντε χρόνια, πραγματοποιήθηκαν οι υπολογισμοί με τη μέθοδο των ημεροβαθμών και των συχνοτήτων θερμοκρασιών. Προτείνονται πέντε πιθανά σενάρια που συντελούν στην εξοικονόμηση ενέργειας του κτηρίου και επιλέγεται το πλέον συμφέρον το οποίο αποτελεί και την ολοκληρωμένη πρόταση για τη βελτίωση της ενεργειακής κατανάλωσης.

Thesis
NonPeerReviewed

Θέρμανση και κλιματισμός
Οικονομοτεχνικές μελέτες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.