Αδυναμία ανέγερσης αγελάδων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Αδυναμία ανέγερσης αγελάδων

Κίτα, Βασιάνα -Βασιλίκα

Η αδυναμία ανέγερσης ή «Downer Cow Syndrome», όπως αναφέρεται στη διεθνή βιβλιογραφία, προσβάλλει συνήθως αγελάδες γαλακτοπαραγωγής, υψηλών αποδόσεων και οφείλεται σε πολλά αίτια, που δρουν μόνα ή σε συνδυασμό μεταξύ τους. Στο ιστορικό των περισσότερων ζώων, αναφέρεται προσβολή από επιλόχεια υπασβεστιαιμική παράλυση και μη ανταπόκριση στη θεραπευτική αγωγή, γεγονός, που υποδηλώνει την ύπαρξη επιπλοκών. Η επιλόχεια υπασβεστιαιμική παράλυση είναι μία υπεροξεία ή οξεία διαταραχή του μεταβολισμού, που εμφανίζεται βασικά κατά την έναρξη της γαλακτοπαραγωγής και που χαρακτηρίζεται από υπασβεστιαιμία, προοδευτική παράλυση των γραμμωτών και λείων μυϊκών ινών και απώλεια της συνείδησης.

Thesis
NonPeerReviewed

Αγελάδες - Ασθένειες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.