Μετρήσεις βιομετρικών δεδομένων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Μετρήσεις βιομετρικών δεδομένων

Αρφαράς, Γεώργιος
Κύρου, Μαρία

Σκοπός της εργασίας μας είναι η δημιουργία ενός συστήματος εύκολης διαχείρισης της ιατρικής πληροφορίας. Συγκεκριμένα ασχοληθήκαμε με την διαχείριση της πληροφορίας του παλμού κατασκευάζοντας ένα σύστημα απευθείας μέτρησης και καταγραφής του από έναν Η/Υ ο οποίος λειτουργεί ως server. Στη συνέχεια αναπτύξαμε μία εφαρμογή για το διαδίκτυο η οποία επιτρέπει σε όποιον ιατρό είναι εγγεγραμμένος σε αυτή να διαχειρίζεται , από οποιοδήποτε Η/Υ , τους ασθενείς του . Η εφαρμογή αυτή του δίνει τη δυνατότητα ελέγχου του γενικού ιστορικού του ασθενή και τροποποίησής του αλλά και την δυνατότητα ελέγχου του παλμογραφικού ιστορικού του ασθενή.

Thesis
NonPeerReviewed

Ιατρική - Πληροφορική
Ιατρική τηλεματική
Ιστοσελίδες - Σχεδίαση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014-04


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.