Οι εφαρμογές της κρυπτογραφίας σε διαδικασίες ηλεκτρονικής ψηφοφορίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Οι εφαρμογές της κρυπτογραφίας σε διαδικασίες ηλεκτρονικής ψηφοφορίας

Κατράκη, Χριστίνα

Σε αυτή την εργασία θα ασχοληθούμε με τις εφαρμογές της κρυπτογραφίας στις ηλεκτρονικές ψηφοφορίες, στα προβλήματα και τις συνέπειες της. Στο πρώτο κεφάλαιο, αρχικά, θα κάνουμε μια μικρή ιστορική αναδρομή για το πώς ξεκίνησαν οι άνθρωποι και για ποιο λόγο να χρησιμοποιούν την κρυπτογράφηση στη μεταξύ τους επικοινωνία και στη συνέχεια θα παρουσιάσουμε τα κύρια είδη κρυπτοσυστημάτων δίνοντας μια ιδιαίτερη έμφαση στο πρόγραμμα κρυπτογράφησης που χρησιμοποίησε το Υπουργείο Παιδείας κ Θρησκευμάτων στη πρόσφατη εκλογική διαδικασία ανάδειξης των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου και του Πρύτανη των Α.Ε.Ι. Στο δεύτερο κεφάλαιο θα παρουσιάσουμε τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να γίνει η ψηφοφορία μέσω ηλεκτρονικών μέσων. Θα αναδείξουμε τις θετικές και αρνητικές συνέπειες της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, τα προβλήματα διασφάλισης της μυστικότητας και μοναδικότητας της ψήφου. Στο τρίτο και τελευταίο κεφάλαιο θα δημιουργήσουμε και θα αναλύσουμε μια εφαρμογή ψηφοφορίας μέσω του διαδικτύου που δημιουργήθηκε για αυτήν την εργασία. Θα δείξουμε όλα τα στάδια ψηφοφορίας απ’ τη στιγμή που δημιουργείται το ερώτημα ψηφοφορίας μέχρι την καταγραφή των ψήφων. Θα παρουσιάσουμε, στη συνέχεια, το πώς διασφαλίζεται ότι ο καθένας ψήφισε μία και μόνο φορά και το ότι η δικής του ψήφος καταχωρήθηκε σωστά. Τέλος, θα γίνει μια πρόταση – σκέψη για το πώς θα αντιμετωπίζαμε την περίπτωση υπερφόρτωσης ή και κατάρρευσης του συστήματος.

Thesis
NonPeerReviewed

Ηλεκτρονική επεξεργασία δεδομένων
Εκπαίδευση
Κρυπτογραφία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.