Σχεδίαση και ανάπτυξη online μηχανισμού καταγραφής στοιχείων της πρακτικής άσκησης φοιτητών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Σχεδίαση και ανάπτυξη online μηχανισμού καταγραφής στοιχείων της πρακτικής άσκησης φοιτητών

Βασιλείου, Μάριος
Κυπαρισσοπούλου, Κατερίνα

Η εργασία ασχολείται με τη συστηματοποίηση της αξιολόγησης που αφορά στην πρακτική άσκηση φοιτητών. Μέχρι τώρα η διαδικασία αξιολόγησης πραγματοποιείτο με έντυπη μορφή και απαιτείτο πολύς χρόνος και κόπος για την καταχώρηση και ανάλυση δεδομένων. Στην εργασία αυτοματοποιείται η διαδικασία αυτή υλοποιώντας online πλατφόρμα που αντικαθιστά και βελτιώνει την κατάσταση. Για την υλοποίησή της χρησιμοποιήθηκαν όλες οι σύγχρονες δικτυακές προγραμματιστικές τεχνικές και ελήφθησαν υπόψη μηχανισμοί ασφαλείας. Σχεδιάσθηκε και οργανώθηκε κατάλληλη βάση δεδομένων και το σύστημα εφαρμόσθηκε με επιτυχία στη συλλογή στοιχείων για την αξιολόγηση της πρακτικής άσκησης του Τμήματος Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών για την περίοδο 2010-13.

Thesis
NonPeerReviewed

Βάσεις δεδομένων
Διαδικτυακός προγραμματισμός

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013-11


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.