Ανάλυση και σχεδιασμός μεταφορικών ταινιόδρομων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Ανάλυση και σχεδιασμός μεταφορικών ταινιόδρομων

Κάτανα, Βαϊα Π.

Παρουσιάζεται λεπτομερής σχεδιασμός εγκαταστάσεων ταινιοδρόμων για τη μεταφορά υλικών χύδην ή σε τεμάχια. Έπειτα από την τεχνική περιγραφή των ταινιοδρόμων, το ενδιαφέρον εστιάζεται στο μαθηματικό υπολογισμό και στον κατάλληλο σχεδιασμό των τμημάτων και εξαρτημάτων κάθε τέτοιας εγκατάστασης. Παρουσιάζονται λεπτομερείς υπολογισμοί στη διαστασιολόγηση, λειτουργία και ασφάλεια των μεταφορικών ταινιοδρόμων για κάθε πιθανή πρακτική εφαρμογή. Η μεθοδολογία σχεδιασμού παρουσιάζεται ολοκληρωμένη σε ενδεικτική μελέτη ταινιοδρόμου μεταφοράς άμμου και χαλικιών με εμπρόσθιο κινητήριο τύμπανο και εναλλακτικά συστήματα σταθερής ή ρυθμιζόμενης τάνυσης.

Thesis
NonPeerReviewed

Μηχανολογία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.