Παιδικά παιχνίδια: υλικά, νομοθεσία και επιπτώσεις

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Παιδικά παιχνίδια: υλικά, νομοθεσία και επιπτώσεις

Δέτσικα, Στεργιανή Χ.

Παρουσιάζονται γενικά στοιχεία για την έννοια του παιχνιδιού, καθώς και για την σωστή επιλογή και χρήση βάσει ηλικίας. Στη συνέχεια, τονίζονται οι κίνδυνοι που προκύπτουν από μη ασφαλή παιχνίδια και πώς δύναται αυτοί να αποφευχθούν. Αναλύονται οι απαιτήσεις ασφαλείας παιχνιδιών, ο σωστός σχεδιασμός τους και αναφέρεται η τεχνική τεκμηρίωση για την κατασκευή τους καθώς και η δήλωση συμμόρφωσης CE (ΕΚ - Ευρωπαϊκής Κοινότητας) βάσει των προτύπων και των νόμων. Αξιολογείται η συμμόρφωση αυτή καθώς και οι κίνδυνοι που προκύπτουν από μη ασφαλή παιχνίδια, οι οποίοι ομαδοποιούνται και αναλύονται εκτενέστερα. Τέλος, παρουσιάζονται προτάσεις για την οριστική επίλυση του προβλήματος και προσδιορίζονται οι υποχρεώσεις κυβέρνησης και βιομηχανίας.

Thesis
NonPeerReviewed

Βιομηχανικός σχεδιασμός

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.