Πλήρης καταγραφή των πυρηνικών αντιδραστήρων στην Ευρώπη

RDF 

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

2015 (EL)
Πλήρης καταγραφή των πυρηνικών αντιδραστήρων στην Ευρώπη

Ζαρκάδας, Γεώργιος Π.

Αρχικά γίνεται λεπτομερή αναφορά στην πυρηνική ενέργεια (πυρηνικά καύσιμα, σχάση, σύντηξη) και στα πλεονεκτήματα που μας προσφέρει η χρήση της. Γίνεται αναφορά στους πυρηνικούς αντιδραστήρες και στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από πυρηνική. Αναφέρονται τα είδη πυρηνικών αντιδραστήρων στην Ευρώπη, τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους, όπως η χωρητικότητα, τα μέτρα ασφαλείας, τα σχέδια για νέους πυρηνικούς αντιδραστήρες και η διαχείριση των πυρηνικών αποβλήτων.

Thesis
NonPeerReviewed

Πυρηνική ενέργεια

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.