Βελτίωση και αποτύπωση της εγκατάστασης του νέου εργαστηρίου Α.Π.Ε.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Βελτίωση και αποτύπωση της εγκατάστασης του νέου εργαστηρίου Α.Π.Ε.

Κουριάμπαλης, Θεόδωρος Δ.

Στόχος της εργασίας είναι η ανάδειξη του χώρου στον οποίο θα εγκατασταθεί το εργαστήριο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) ως τον πλέον κατάλληλο. Γίνεται αναφορά στα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της υφιστάμενης και της μελλοντικής αίθουσας και παρατίθενται εικόνες για την πλήρη κατανόηση των χώρων και του εξοπλισμού που έχει το εργαστήριο.

Thesis
NonPeerReviewed

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.