Δημιουργία ηλεκτρονικών μαθημάτων με χρήση της εφαρμογής Articulate Storyline

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Δημιουργία ηλεκτρονικών μαθημάτων με χρήση της εφαρμογής Articulate Storyline

Κανατίδης, Εμμανουήλ

Τα τελευταία χρόνια έχει έρθει με ραγδαίους ρυθμούς στην κοινωνία μας η εκπαίδευση εξ’ αποστάσεως. Αυτό σημαίνει πως με την χρήση κατάλληλων προγραμμάτων και internet μπορούν οι χρήστες από όλο τον κόσμο να παρακολουθούν και να έχουν στην διάθεση τους ηλεκτρονικά μαθήματα. Στην πτυχιακή αυτή εργασία θα σχεδιαστεί και θα αναπτυχθεί μία διαδραστική εφαρμογή που αναφέρεται στην γλώσσα προγραμματισμού LOGO η οποία διδάσκεται στην Γ’ Γυμνασίου. Η δημιουργία της εφαρμογής αυτής θα γίνει με το πρόγραμμα Articulate Storyline. Στην εφαρμογή υπάρχει διαδραστικότητα, που σημαίνει πως ο χρήστης θα μπορεί να επιλέγει ανάμεσα σε μενού, σε κουμπιά με λειτουργίες όπως αλλαγή διαφάνειας, εμφάνιση κινούμενης εικόνας, εμφάνιση αποτελέσματος πράξης ή αλγορίθμου και βίντεο. Επίσης περιλαμβάνει τεστ με ερωτήσεις σωστού-λάθους, πολλαπλής επιλογής και ποσοστό επιτυχίας καθώς και εμφάνιση σχεδίου με τον κατάλληλο προγραμματισμό. Με αυτόν τον τρόπο ο χρήστης θα μπορεί να καταλάβει καλύτερα την λειτουργία των ηλεκτρονικών μαθημάτων.

Thesis
NonPeerReviewed

Γλώσσες προγραμματισμού (Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές)
Λογισμικό εφαρμογών - Ανάπτυξη
Εκπαίδευση εξ΄ αποστάσεως

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016-05


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.