Η Θεσσαλονίκη ως τουριστικός προορισμός

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Η Θεσσαλονίκη ως τουριστικός προορισμός

Μουσαηλίδου, Παρθένα Ι.

Δίνονται στατιστικά στοιχεία αφίξεων τουριστών, παρουσιάζεται ο προγραμματισμός των αφίξεων για το 2016 και γίνεται αναφορά στην ιστορική εξέλιξη του τουρισμού από την αρχαιότητα, τις μορφές τουρισμού, τον ορισμό της έννοιας και τους βασικούς φορείς ανάπτυξής του στην Ελλάδα. Ακόμη, παρουσιάζεται η Θεσσαλονίκη, όσον αφορά την γεωγραφική της θέση, την ιστορία της και γίνεται αναφορά στον αστικό τουρισμό, στο branding, αλλά και στο city branding. Επίσης, αναλύονται, η εφαρμογή του city branding στη πόλη της Θεσσαλονίκης μέσω της Κοινοπραξίας «Thessaloniki City Branding», τα είδη τουρισμού που ελκύουν τους τουρίστες στη πόλη και την σημαντικότητα του σχεδιασμού για την προώθηση ενός τουριστικού προορισμού. Τέλος, αναφέρονται η συμβολή και οι δράσεις των φορέων τουρισμού, τα δυνατά και αδύναμα σημεία της Θεσσαλονίκης.

Thesis
NonPeerReviewed

Τουριστική ανάπτυξη
Τουριστικό μάρκετινγκ
Τουρισμός - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.