Η εφαρμογή της θεωρίας «χρήσεων και ικανοποιήσεων» για τους χρήστες των socialmedia: συγκριτική μελέτη μεταξύ χρηστών facebook, youtube, instagram

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Η εφαρμογή της θεωρίας «χρήσεων και ικανοποιήσεων» για τους χρήστες των socialmedia: συγκριτική μελέτη μεταξύ χρηστών facebook, youtube, instagram

Μουστάκας, Μιχαήλ
Φιλίππου, Ελισσάβετ

Η θεωρία χρήσεων και ικανοποιήσεων (Uses and Gratifications Theory, UGT), είναι μια προσέγγιση κατανόησης του γιατί και πώς οι άνθρωποι χρησιμοποιούν ενεργά συγκεκριμένα μέσα επικοινωνίας για την ικανοποίηση συγκεκριμένων αναγκών. Σε αυτή την εργασία με τίτλο «Η εφαρμογή της θεωρίας «χρήσεων και ικανοποιήσεων» για τους χρήστες των socialmedia: συγκριτική μελέτη μεταξύ χρηστών facebook, youtube, instagram», επιχειρείται η παρουσίαση και η κατανόηση της θεωρίας «χρήσεων και ικανοποιήσεων». Σκοπό της παρούσας έρευνας αποτελεί η κατανόηση των κινήτρων που ωθούν τους χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης να τα χρησιμοποιήσουν. Καθώς επίσης, και εξέταση των συναισθημάτων που προέρχονται από τη χρήση των συγκεκριμένων μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Μέσα από την έρευνα, στην οποία χρησιμοποιήθηκαν κατάλληλα δομημένα ερωτηματολόγια, έγινε προσπάθεια να αναλυθούν και να προσεγγιστούν τα συναισθήματα που βιώνουν οι χρήστες των μέσων και κοινωνικής δικτύωσης αλλά και για ποιο λόγο τα χρησιμοποιούν ευρέως οι άνθρωποι σήμερα. Η μέθοδος της έρευνας που πραγματοποιήθηκε είναι μία ποσοτική προσέγγιση λόγου του μεγάλου πληθυσμού αλλά και της προσπάθειας διερεύνησης σχέσεων μεταξύ των διάφορων χρηστών, μεγεθών και μεταβλητών. Για την εξαγωγή συμπερασμάτων ήταν απαραίτητη η στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων με τη χρήση του εργαλείου spss. Τα αποτελέσματα της έρευνας, έδειξαν ότι οι άνθρωποι χρησιμοποιούν κατά κύριο λόγο τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για προσωπική τους ευχαρίστηση, ικανοποίηση και χαλάρωση. Σε δεύτερη κλίμακα, τα χρησιμοποιούν για να μάθουν νέα ή λεπτομέρειες για προσωπικές στιγμές τρίτων, καθώς επίσης και για να επικοινωνήσουν, να μοιραστούν τα προβλήματα τους και να ξεφύγουν από την σκληρή πραγματικότητα.

Thesis
NonPeerReviewed

Κοινωνικά δίκτυα
Επικοινωνία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015-05


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.