Επικοινωνία στον εργασιακό χώρο, συγκρούσεις και διαχείριση κρίσεων. Μελέτη περίπτωσης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Επικοινωνία στον εργασιακό χώρο, συγκρούσεις και διαχείριση κρίσεων. Μελέτη περίπτωσης

Πάρλα, Ευθυμία
Παπαπέτρου, Δέσποινα

Η εργασία έχει ως σκοπό να ερμηνεύσει την διαδικασία της επιχειρησιακής επικοινωνίας, των συγκρούσεων και των κρίσεων που προκύπτουν στις επιχειρήσεις. Μέσω της επικοινωνίας γίνεται ο διαχωρισμός καθηκόντων, δίνονται οδηγίες, συμβουλές και λύσεις έτσι ώστε να λειτουργήσει όσο το δυνατόν καλύτερα η επιχείρηση. Στόχος λοιπόν είναι να διαπιστωθεί κατά πόσο οι ελληνικές επιχειρήσεις γνωρίζουν και εφαρμόζουν την θεωρία της επιχειρησιακής επικοινωνίας και να ερευνηθεί η διαδικασία, οι τρόποι και τα μέσα που χρησιμοποιούν για την εφαρμογή της. Ο μη σωστός τρόπος επικοινωνίας συχνά δημιουργεί εντάσεις και προβλήματα μέσα στην επιχείρηση με αποτέλεσμα να υπάρχουν συγκρούσεις. Οι συγκρούσεις κατά ένα μεγάλο μέρος είναι αποτέλεσμα κακής ή ελλιπούς επικοινωνίας στην επιχείρηση. Γίνεται αναφορά στους τύπους συγκρούσεων και διερευνούνται τα μέσα που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση τους. Τέλος εξετάζονται τα στάδια και τα χαρακτηριστικά των κρίσεων που πλήττουν τις σύγχρονες επιχειρήσεις καθώς και ο βαθμός ετοιμότητας των επιχειρήσεων στην αντιμετώπιση των κρίσεων αυτών.

Thesis
NonPeerReviewed

Επιχειρήσεις
Επικοινωνία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016-05


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.