Ο ρόλος των celebrity endorsers στην αποδοτικότητα των διαφημiσεων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Ο ρόλος των celebrity endorsers στην αποδοτικότητα των διαφημiσεων

Ζαχόπουλος, Σταύρος

Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει ως κύριο αντικείμενο την ενασχόληση με την χρήση των διάσημων προσωπικοτήτων σε διαφημιστικές καμπάνιες. Στόχος της εργασίας αυτής, είναι η διερεύνηση της αποτελεσματικότητας των διαφημίσεων με celebrity endorsers και η απήχηση των προϊόντων στο αγοραστικό κοινό. Αρχικά θα αναλυθεί η βιβλιογραφία που έχει βρεθεί και είναι σχετική με το θέμα , σε πρώτο στάδιο οι έννοιες και οι κατηγορίες των διαφημίσεων. Στο δεύτερο μέρος θα καταλήξουμε στο βασικό θέμα, του celebrity endorsement, με ιστορική αναδρομή και σημαντικά στοιχεία από παλαιότερες έρευνες άλλων αναλυτών. Το τρίτο μέρος θα αποτελείται από μια έρευνα, η οποία θα πραγματοποιηθεί με τη βοήθεια ενός ερωτηματολογίου. Στο τελικό μέρος της εργασίας θα υπάρχουν τα συμπεράσματα, τα οποία θα σχολιαστούν. Όπως θα παρουσιαστεί και στην πορεία της εργασίας η χρήση του διάσημου προσώπου και η επιτυχία του διαφημιζόμενου προϊόντος ή υπηρεσίας εξαρτάται από το κύρος, την αρεστότητα και το προφίλ που βγάζει προς τα έξω ο ίδιος ο celebrity endorser.

Thesis
NonPeerReviewed

Διαφήμιση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016-03


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.