Η επίδραση του twitter στη πολιτική ανάμιξη και συμμετοχή

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Η επίδραση του twitter στη πολιτική ανάμιξη και συμμετοχή

Φωτίνια, Αντωνία

Η παρούσα πτυχιακή εργασία πραγματοποιήθηκε με απώτερο σκοπό, να παρουσιάσει αν το Twitter επηρεάζει την πολιτική ανάμιξη και συμμετοχή. Στην έρευνα πήρε μέρος δείγμα πληθυσμού που χρησιμοποιεί το Twitter ως μέσο ενημέρωσης. Η κύρια και επικρατέστερη ερμηνεία που δόθηκε στον όρο «πολιτική συμμετοχή», είναι πως ορίζεται ως μια συλλογική συνεργασία των μελών μιας κοινωνίας στα κοινά, η οποία μετατρέπεται σε πράξη με τη συμμετοχή μέσω των εκλογών, αλλά και γενικότερα με το ενδιαφέρον τους για τα πολιτικά δρώμενα. Επομένως, ο βασικότερος τρόπος έκφρασης πολιτικής συμμετοχής είναι η ψήφος. Σκοπός, ωστόσο, της εργασίας είναι να διαπιστωθεί ο βαθμός της πολιτικής συμμετοχής μέσω Twitter. Να εξακριβωθεί ο βαθμός της παραδοσιακής πολιτικής συμμετοχής, αλλά και κατά πόσο το φύλλο διαφοροποιεί τον βαθμό της πολιτικής συμμετοχής μέσω Twitter και της παραδοσιακής πολιτικής συμμετοχής. Τα κύρια αποτελέσματα της έρευνας, είναι πως το δείγμα που έλαβε μέρος, δεν χρησιμοποιεί το Twitter για τις πολιτικές του ενέργειες. Κυρίως, οι άνδρες χρησιμοποιούν το μέσον αυτό για να προβούν στις παρακάτω ενέργειες. Πρώτον για να ακολουθήσουν και δεύτερον για να επισκεφθούν κάποιον επίσημο λογαριασμό κόμματος ή ανερχόμενου πολιτικού. Η πλειοψηφία του δείγματος πήρε μέρος στις βουλευτικές εκλογές του 2015, άλλα το μεγαλύτερο ποσοστό κρατά μια ουδέτερη στάση ως προς την αξιοπιστία του Twitter. Συνεπώς η έρευνα που ακολουθεί, διατυπώνει ακριβής λεπτομέρειες τόσο για την πολιτική ανάμιξη όσο και για τον ρόλο του Twitter στα πολιτικά δρώμενα.

Thesis
NonPeerReviewed

Κοινωνικά δίκτυα
Πολιτική

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016-03-22


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.