Η εταιρική κοινωνική ευθύνη ως παράγων στρατηγικής επιλογής και υπεραξίας. Μελέτη περίπτωσης η ελληνική εταιρεία Διαμαντής Μασούτης ΑΕ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Η εταιρική κοινωνική ευθύνη ως παράγων στρατηγικής επιλογής και υπεραξίας. Μελέτη περίπτωσης η ελληνική εταιρεία Διαμαντής Μασούτης ΑΕ

Avanesova, Lilit

Η παρούσα πτυχιακή εργασία, έχει κύριο θεματικό αντικείμενο τον τρόπο και τη μέθοδο που η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, ως έκφραση κοινωνικής και περιβαλλοντικής ευσυνειδησίας, μπορεί να αποτελέσει παράγοντα στρατηγικής επιλογής και υπεραξίας για μια επιχείρηση, ενισχύοντας την δημόσια εικόνα και επικοινωνία της. Σκοπός της εργασίας είναι να μελετήσει και να διερευνήσει το θεωρητικό πλαίσιο και τα μεθοδολογικά εργαλεία της ΕΚΕ, ώστε με διεξοδικό τρόπο να γίνει κατανοητή η συμβολή της στην ανάπτυξη του κοινωνικού επιχειρείν ως μια εναλλακτική μορφή διείσδυσης στην αγορά και στο ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον. Για την πρακτική και ουσιαστική κατανόηση του θεωρητικού πλαισίου της ΕΚΕ, χρησιμοποιείται ως μελέτη περίπτωσης η ελληνική εταιρεία Διαμαντής Μασούτης ΑΕ καθώς διαθέτει στο ενεργητικό της μια πλούσια παρουσία κοινωνικών και περιβαλλοντικών δράσεων, υιοθετώντας της ΕΚΕ ως φιλοσοφία για την θεμελίωση των αρχών και αξιών της εταιρικής της εικόνας. Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για την έρευνα και μελέτη του εν λόγω θέματος, εστιάζεται σε μια ποιοτική καταγραφή και ανάλυση διαδικτυακών πηγών, εγγράφων και βιβλίων. Οι πηγές της έρευνας που αφορούν το θεωρητικό μέρος της ΕΚΕ αντλήθηκαν κυρίως από βιβλία και άρθρα επιστημονικών περιοδικών ενώ για τη μελέτη περίπτωσης της εταιρείας Διαμαντής Μασούτης ΑΕ, αξιοποιήθηκε πληροφοριακό υλικό από την ιστοσελίδα της εταιρείας καθώς και από άλλες διαδικτυακές δημοσιεύσεις εφημερίδων, ιστολογίων, συνεντεύξεων κλπ. Η σύνοψη των αποτελεσμάτων της εργασίας, παρουσιάζει ότι η ΕΚΕ, ως παράγοντα στρατηγικής επιλογής και υπεραξίας, καλλιεργεί εξωστρέφεια σε μια επιχείρηση ενισχύοντας την εικόνα, την επιρροή και τη δημοφιλία της σε μια κοινωνία λειτουργώντας ανταποδοτικά προς αυτήν με αμφότερα και αμφίδρομα οφέλη που προκύπτουν από αυτή την αμοιβαία σχέση αλλά και στην ισχυροποίηση της εσωτερικής της υπόστασης δημιουργώντας συγκριτικά πλεονεκτήματα έναντι άλλων επιχειρήσεων του κλάδου.

Thesis
NonPeerReviewed

Επιχειρήσεις
Κοινωνική ευθύνη της επιχείρησης
Επικοινωνία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.