Έρευνα αγοράς: μια εμπειρική εφαρμογή

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Έρευνα αγοράς: μια εμπειρική εφαρμογή

Δήμου, Μαρία

τα τέσσερα βασικά της κεφάλαια γίνεται λεπτομερής παρουσίαση που καλύπτει μεθοδικά το εξεταζόμενο αντικείμενο. Συνοπτικά, η κάτωθι εργασία περιλαμβάνει: Γενική αναφορά σχετικά με την έρευνα αγοράς. Προσδιορίζονται οι όροι από τους οποίους προήλθε η προαναφερόμενη έννοια. Γίνεται, επιπλέον, εξέταση στην επιστημονική θεώρηση του όρου, στη σημασία της έρευνας αγοράς για το Marketing καθώς επίσης, και στα στάδια που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Περιγραφή της μεθοδολογίας για την δειγματοληπτική έρευνα: συγκέντρωση στοιχείων μέσω ερωτηματολογίων με ονομαστικές καταστάσεις. Έρευνα της εγκυρότητας τους με τη χρήση δείκτη Έκθεση του περιεχομένου του ερωτηματολογίου, με παραβολή σχετικών γραφημάτων, που αποδεικνύουν τα αποτελέσματα της έρευνας αγοράς. Εξειδικευμένο τμήμα στη γενικότερη έρευνα αποτελούν τα προϊόντα της ομώνυμης εταιρίας του κ. Κασσανδρινού στην περιοχή της Χαλκιδικής. Δίνονται τα συγκεντρωτικά συμπεράσματα της έρευνας, που κρίνεται αξιόπιστη και αποτελεσματική. Ακολουθούν προτάσεις για πιθανή διερεύνηση της έρευνας μελλοντικά, με στόχο την αύξηση της αξιοπιστίας.

Thesis
NonPeerReviewed

Δειγματοληψία (Στατιστική)
Επιχειρήσεις - Αξιολόγηση
Καταναλωτική συμπεριφορά

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.