Η επιρροή της διαφήμισης στα παιδιά και τους εφήβους: οι απόψεις των γονέων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Η επιρροή της διαφήμισης στα παιδιά και τους εφήβους: οι απόψεις των γονέων

Πόποβιτς, Άννα-Μαρία

Με την επέκταση της επικοινωνίας, οι άνθρωποι συνεχώς επηρεάζονται από την ποικιλία των μηνυμάτων και των εικόνων που δέχονται από τις διαφορετικές μορφές των μέσων ενημέρωσης. Μεταξύ αυτών είναι η διαφήμιση, με τις στρατηγικές που χρησιμοποιεί, απευθυνόμενη προς τα συναισθήματά των ανθρώπων. Όσοι διαθέτουν κριτική σκέψη, έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν ανάμεσα σε χιλιάδες διαφημίσεις εκείνα τα προϊόντα που αντιστοιχούν καλύτερα στις πραγματικές ανάγκες. Ωστόσο, δεν συμβαίνει το ίδιο με τα παιδιά που είναι πιο ευάλωτα στα πειστικά μηνύματα, επειδή είναι ακόμα υπό ανάπτυξη. Είναι γνωστό ότι μέχρι περίπου 12 ετών δεν έχουν αναπτύξει την κριτική σκέψη και, ως εκ τούτου, είναι πιο ευαίσθητα στην επιρροή των διαφημίσεων (Rebouçasetall., 2009). Υπό το φως των παραπάνω διαπιστώσεων στην παρούσα μελέτη γίνεται μια προσπάθεια που στόχο έχει να καταγράψει και να ερμηνεύσει τον τρόπο με τον οποίο η διαφήμιση επιδρά στη συμπεριφορά και στον τρόπο σκέψης των παιδιών και των εφήβων. Έχοντας αυτή την κατεύθυνση για να επιτευχθεί ο σκοπός της εργασίας, στο πρώτο μέρος μέσα από βιβλιογραφική αναφορά αναλύεται το θεωρητικό μέρος που αφορά στο ρόλο της διαφήμισης γενικότερα, στα χαρακτηριστικά της, στη δύναμη της, αλλά και στα διαφημιστικά μέσα που χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις-οργανισμοί προκειμένου να πετύχουν το σκοπό τους. Στο δεύτερο μέρος, παρουσιάζεται η ερευνητική μεθοδολογία και ο σχεδιασμός του ερωτηματολογίου το οποίο δόθηκε σε 100 γονείς προκειμένου να το συμπληρώσουν. Σύμφωνα με το αποτέλεσμα της έρευνας, που έλαβε χώρα το χρονικό διάστημα μεταξύ Ιουλίου – Αυγούστου 2015, στον Νομό Σερρών και συγκεκριμένα στην κεντρική πλατεία της πόλης των Σερρών, προκύπτει ότι οι διαφημίσεις επηρεάζουν τα παιδιά και τους εφήβους.

Thesis
NonPeerReviewed

Διαφήμιση
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης - Ελλάδα
Επικοινωνία
Τηλεόραση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016-05


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.