Εταιρική κοινωνική ευθύνη (ΕΚΕ): η οικοδόμηση μιας νέας σχέσης ανάμεσα στην επιχείρηση και την κοινωνία: μελέτη περίπτωσης: ΣΚΑΪ και έρευνα σχετικά με τις στάσεις, αντιλήψεις και συμπεριφορές των καταναλωτών

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
Εταιρική κοινωνική ευθύνη (ΕΚΕ): η οικοδόμηση μιας νέας σχέσης ανάμεσα στην επιχείρηση και την κοινωνία: μελέτη περίπτωσης: ΣΚΑΪ και έρευνα σχετικά με τις στάσεις, αντιλήψεις και συμπεριφορές των καταναλωτών

Πρίντεζης, Φραγκίσκος
Αμπαζής, Κωνσταντίνος

Η παρούσα εργασία σχετίζεται με το θέμα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Η εργασία αναλύει θέματα που σχετίζονται με τις αρχές και τις πρακτικές της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και το ρόλο που παίζει στη σημερινή οικονομική κατάσταση της κοινωνίας. Επιπρόσθετα, εξετάζεται η μελέτη περίπτωσης της χρήσης της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του τηλεοπτικού σταθμού «ΣΚΑΪ». Στόχος της εργασίας είναι να εντοπιστούν τα αίτια και οι λόγοι για τους οποίους οι επιχειρήσεις υιοθετούν και ακολουθούν τις αρχές και τις πρακτικές που πρεσβεύει η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, καθώς επίσης και τα αποτελέσματα, τα οποία προκύπτουν στην ολότητα του κοινωνικού συστήματος. Επιπρόσθετα, εξετάζεται η σχέση που υφίσταται ανάμεσα στις επιχειρήσεις και την κοινωνία. Επιπλέον, τα συμπεράσματα που προκύπτουν δείχνουν ότι η κοινωνία χαρακτηρίζεται ελλιπώς ενημερωμένη σε θέματα που αφορούν την εταιρική κοινωνική ευθύνη. Οι δράσεις της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης θα εξασφαλίσουν σε μια επιχείρηση την βιωσιμότητά της, την αποτελεσματικότητά της, καθώς επίσης και μια υψηλή οικονομική αποδοτικότητα. Η εργασία καταλήγει στην γενικότερη άποψη ότι ένας από τους κυριότερους σκοπούς των επιχειρήσεων πρέπει να είναι η συμμόρφωσή τους στις αρχές και τους κανόνες που πρεσβεύει η εταιρική κοινωνική ευθύνη καθώς επίσης και η αξιοπρέπεια που οφείλουν να έχουν προς τον καθένα καταναλωτή. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η κάθε επιχείρηση αποτελεί βασικό πυλώνα της κοινωνίας και εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από αυτή. Η ορθολογικότερη χρήση των βασικών αρχών και πρακτικών της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης θα οδηγήσει στην ανάπτυξη και ευημερία όχι μόνο των επιχειρήσεων αλλά και ολόκληρης της κοινωνίας.

Thesis
NonPeerReviewed

Κοινωνική ευθύνη της επιχείρησης
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης - Ελλάδα
Καταναλωτική συμπεριφορά

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)