Κομματική ταύτιση και πολιτική συμπεριφορά στην περιοχή της Καστοριάς. Συγκριτική ανάλυση και συνδυαστική μελέτη εκλογικών αποτελεσμάτων και κοινωνικών χαρακτηριστικών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Κομματική ταύτιση και πολιτική συμπεριφορά στην περιοχή της Καστοριάς. Συγκριτική ανάλυση και συνδυαστική μελέτη εκλογικών αποτελεσμάτων και κοινωνικών χαρακτηριστικών

Πίτσια, Σταυρούλα
Σιούρθα, Κυριακή

Η παρούσα εργασία μελετά την πολιτική συμπεριφορά και την κομματική ταύτιση των πολιτών του νομού Καστοριάς καθώς και τους παράγοντες που την επηρεάζουν. Ο τρόπος με τον οποίο πραγματοποιείται η έρευνα είναι μέσω της συνδυαστικής μελέτης και συγκριτικής ανάλυσης των εκλογικών αποτελεσμάτων. Αρχικά μελετώνται και συγκρίνονται τα αποτελέσματα των εκλογικών αναμετρήσεων από το 1956 έως το 2009, και έπειτα συγκεντρώνονται και συγκρίνονται με τα αποτελέσματα των τελευταίων εκλογών, του Σεπτεμβρίου 2015. Μέσω της έρευνας καταλήγουμε πως η πολιτική συμπεριφορά των πολιτών του νομού διαμορφώνεται από την κομματική και την παραταξιακή ταύτιση. Η μεταβλητή η οποία καθορίζει την παραταξιακή και κομματική ταύτιση των πολιτών είναι η εθνοτική ένταξη. Οι Πρόσφυγες-Πόντιοι δείχνουν την προτίμησή τους σε κόμματα που ανήκουν στη Δεξιά, ενώ οι Ντόπιοι Σλαβόφωνοι στην πλειοψηφία τους με κόμματα του Κέντρου, ενώ οι υπόλοιποι υποστηρίζουν κόμματα της Δεξιάς. Σε γενικές γραμμές, πλην της εκλογικής αναμέτρησης του Σεπτεμβρίου 2015, τα ποσοστά της Αριστεράς στο νομό διατηρούνται σε πολύ χαμηλά επίπεδα.

Thesis
NonPeerReviewed

Πολιτική

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016-03


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.