Η ιδιωτική τηλεόραση στην Ελλάδα. Συγκριτική ανάλυση της δομής του προγράμματος των τηλεοπτικών σταθμών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Η ιδιωτική τηλεόραση στην Ελλάδα. Συγκριτική ανάλυση της δομής του προγράμματος των τηλεοπτικών σταθμών

Κιτσούκη, Ελένη

Οι πληροφορίες, στις μέρες μας, ονομάζονται «δύναμη» όπως τα χρήματα και η εξουσία. Οι επιχειρήσεις μέσων μαζικής επικοινωνίας που ασκούν έλεγχο επί των πληροφοριών που μεταδίδονται με τις μάζες θεωρούνται πλέον ως ισχυρή δύναμη στην οικοδόμηση της κοινής γνώμης. Καθώς αποτελεί την «τέταρτη εξουσία» στην κοινωνία, οι μαζικές οργανώσεις μέσων ενημέρωσης προσελκύουν την προσοχή πολλών επιστημόνων. Οι ιδιοκτήτες των μέσων ενημέρωσης και οι επιπτώσεις τους στις διάφορες πτυχές της απόδοσης των μέσων μαζικής επικοινωνίας αποτέλεσαν αντικείμενο πολλών μελετών. Αυτό το θέμα προσελκύει πολλούς μελετητές, λόγω της σημασίας των μέσων μαζικής επικοινωνίας στην κοινωνική ζωή και στην ικανότητά τους να επηρεάζουν το κοινό. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης θεωρούνται ως κοινωνικό μέσο που συμβάλλει στην οικοδόμηση ισχυρών εθνών, και στα αισθήματα ενότητας μεταδίδοντας τις αξίες και τα πρότυπα στα μηνύματά τους. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης παίζουν τον ρόλο ενός πράκτορα στη διαδικασία δευτερογενούς κοινωνικοποίησης και μπορεί να συμβάλουν στην επιτυχή κοινωνικοποίηση των ατόμων στην υπάρχουσα κοινωνική ζωή. Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι να γίνει μια μελέτη μέσω της βιβλιογραφικής ανασκόπησης (έντυπης και ηλεκτρονικής) αλλά και μέσω δευτερογενούς έρευνας (πρωτογενή στοιχεία αντλήθηκαν από ηλεκτρονικές πηγές) για την ιδιωτική και την κρατική τηλεόραση. Επιπρόσθετα, επιχειρήθηκε μια συγκριτική ανάλυση αναφορικά με το περιεχόμενο του προγράμματος δύο τηλεοπτικών καναλιών.

Thesis
NonPeerReviewed

Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης - Ελλάδα
Τηλεόραση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016-03


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.