Συγκριτική ανάλυση τηλεοπτικών δελτίων ειδήσεων σε ιδιωτικά και κρατικά κανάλια σε Ελλάδα και Κύπρο = Comparative analysis of TV news broadcasts in private and public TV channels in Greece and in Cyprus

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Συγκριτική ανάλυση τηλεοπτικών δελτίων ειδήσεων σε ιδιωτικά και κρατικά κανάλια σε Ελλάδα και Κύπρο = Comparative analysis of TV news broadcasts in private and public TV channels in Greece and in Cyprus

Νταμοτσίδου, Ελίνα

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η συγκριτική ανάλυση τηλεοπτικών δελτίων ειδήσεων των ιδιωτικών καναλιών και των δημόσιων καναλιών στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Η εργασία επικεντρώνεται στο να δείξει με ποιόν τρόπο διαμορφώνεται η ημερήσια θεματολογία των τηλεοπτικών δελτίων ειδήσεων σε ιδιωτικά και δημόσια κανάλια. Επιπλέον, επιδιώκει να παρουσιάσει τις διαφορές και τις ομοιότητες που επισημαίνονται τόσο μεταξύ Ελλάδας - Κύπρου όσο και μεταξύ ενός κρατικού και ενός ιδιωτικού σταθμού μέσω της καταγραφής και αξιολόγησης των κεντρικών δελτίων ειδήσεων για χρονικό διάστημα δύο εβδομάδων (1/9/2015-14/9/2015). Στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα έγινε παρακολούθηση των κεντρικών τηλεοπτικών δελτίων ειδήσεων με σκοπό τη συλλογή δεδομένων από τους εξής τηλεοπτικούς σταθμούς: EΡT (Ελλάδα), ANT1 Ελλάδος, PIK (Κύπρος) και ANT1 Κύπρου. Ακολουθήθηκε η ποιοτική ανάλυση περιεχομένου, σύμφωνα με την οποία έγινε η καταγραφή των θεμάτων των δελτίων ειδήσεων και η ταξινόμησή τους σε 10 κατηγορίες ειδήσεων. Η ανάλυση των δεδομένων που προέκυψαν από την έρευνα έδειξε ότι υπάρχουν ενδιαφέρουσες ομοιότητες και διαφορές μεταξύ των δελτίων ειδήσεων των δημόσιων και των ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε ότι τα δύο ελλαδικά κανάλια αφιερώνουν το μεγαλύτερο μέρος των δελτίων τους στην πολιτική επικαιρότητα, ενώ τα δύο κυπριακά κανάλια δίνουν έμφαση στις πολιτικές, στις κοινωνικές και στις αθλητικές ειδήσεις. Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι τα δημόσια κανάλια της Ελλάδας και της Κύπρου τείνουν να συμπεριλαμβάνουν ειδήσεις από περισσότερες κατηγορίες σε σύγκριση με τα αντίστοιχα ιδιωτικά κανάλια. Τα ιδιωτικά κανάλια της Κύπρου και της Ελλάδας δεν συμπεριλαμβάνουν σχεδόν καθόλου πολιτιστικές και ιατρικές ειδήσεις, ενώ ο ΑΝΤ1 Ελλάδος μεταδίδει τις περισσότερες διεθνείς μη πολιτικές ειδήσεις. Τα κυπριακά κανάλια μεταδίδουν συχνά ειδήσεις από την Ελλάδα, ενώ τα ελλαδικά κανάλια σπανίως προβάλλουν ειδήσεις από την Κύπρο.

Thesis
NonPeerReviewed

Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης - Ελλάδα
Τηλεόραση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016-05


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)