Εταιρική κοινωνική ευθύνη και διαφήμιση οργανισμών και επιχειρήσεων: ανάλυση διαφημίσεων ΕΚΕ στην Ελλάδα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Εταιρική κοινωνική ευθύνη και διαφήμιση οργανισμών και επιχειρήσεων: ανάλυση διαφημίσεων ΕΚΕ στην Ελλάδα

Αντωνιάδου, Ζαφειρία

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή- Πράσινη Βίβλος (2001), είναι η έννοια σύμφωνα με την οποία οι επιχειρήσεις ενσωματώνουν σε εθελοντική βάση κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς προβληματισμούς στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες και στις επαφές τους με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να προωθηθούν οι επιχειρηματικές πρωτοβουλίες ΕΚΕ, όπως ετήσιες αναφορές, ιστοσελίδες, εκδηλώσεις, διαφήμιση. Στη συγκεκριμένη εργασία γίνεται εστίαση στην διαφήμιση εικόνας ΕΚΕ που σύμφωνα με τους Pomering και Johnson (2009) χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο για να προβάλλει την ευαισθητοποίηση των εταιρειών σε πρωτοβουλίες ΕΚΕ. Οι ισχυρισμοί διαφήμισης ΕΚΕ, ωστόσο, δεν είναι απίθανο να προκαλέσουν σκεπτικισμό. Στόχος της έρευνας της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση της γνώμης των καταναλωτών για τις διαφημίσεις που προβάλλουν την ΕΚΕ των εταιρειών. Το ερευνητικό εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε για τη συλλογή των δεδομένων της έρευνας είναι το ερωτηματολόγιο, το οποίο αποτελείται από 100 άτομα νεαρής ηλικίας (18-33) και των δύο φύλων. Τα κυριότερα συμπεράσματα της έρευνας έδειξαν ότι, οι καταναλωτές κατά πλειοψηφία έχουν θετική γνώμη για τις πρωτοβουλίες ΕΚΕ αλλά και για τις διαφημίσεις που προβάλλουν την κοινωνική δράση των εταιρειών. Οι υπερβολικά θετικοί ισχυρισμοί, όμως, μπορεί να τους δημιουργήσουν υποψίες για την αξιοπιστία του διαφημιστικού μηνύματος. Πολλοί από τους καταναλωτές του δείγματος ίσως να διέθεταν παραπάνω χρήματα για να αγοράσουν ένα διαφημιζόμενο προϊόν μιας κοινωνικά υπεύθυνης επιχείρησης, γεγονός το οποίο δεν εξαρτάται από το εισόδημα τους ούτε από την επαγγελματική τους κατάσταση.

Thesis
NonPeerReviewed

Κοινωνική ευθύνη της επιχείρησης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016-05


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.