Σχέση διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων: σύγκριση και συσχετισμός

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Σχέση διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων: σύγκριση και συσχετισμός

Τσακμάκη, Ελένη

Σκοπός της πτυχιακής μου εργασίας, είναι να κατανοήσουμε και να αναλύσουμε τη σημασία και τη διαφορά των δύο εννοιών «Δημόσιες Σχέσεις» και «Διαφήμιση», αλλά και την σχέση που έχουν μεταξύ τους. Θα διερευνήσουμε, το πώς σχετίζονται αυτές οι δύο έννοιες , πότε και πού συναντιούνται και γιατί υπάρχει τόσο μεγάλη σύγχυση μεταξύ τους και τις μπερδεύει τόσο πολύ ο κόσμος. Μπορεί οι Δημόσιες Σχέσεις και η Διαφήμιση να έχουν κοινό στόχο και σκοπό την επικοινωνία, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να συγκριθούν ως προς την λειτουργία τους και τον πραγματικό στόχο που έχει η καθεμία. Η πτυχιακή αυτή εργασία, με θέμα την σχέση της Διαφήμισης και των Δημοσίων Σχέσεων, αποτελείται από δύο βασικά μέρη. Στο πρώτο μέρος παραθέτουμε το θεωρητικό κομμάτι της εργασίας, που αναπτύσσονται οι Δημόσιες Σχέσεις η ιστορία τους και οι στόχοι τους, η Διαφήμιση η ιστορία της και οι στόχοι της και φυσικά αναλύεται η σχέση των δύο αυτών όρων, πότε συνεργάζονται, τις ομοιότητες και τις διαφορές τους. Στο δεύτερο μέρος, αναλύεται η έρευνα που έγινε, η μεθοδολογία της, η ταυτότητα έρευνας και φυσικά η ανάλυση και τα συμπεράσματα της έρευνας, περιγράφοντας τις εταιρίες που έγιναν αντικείμενο μελέτης της συγκεκριμένης πτυχιακής εργασίας, οι οποίες είναι: “CAT Advertising”, “Butterfly Communication”, “Mariana Pagalos - Communications Specialist”, “ Epi-Direct”. Στο τέλος της εργασίας, στα παραρτήματα, παρατίθενται οι συνεντεύξεις των αρμοδίων προσώπων της κάθε εταιρίας ξεχωριστά.

Thesis
NonPeerReviewed

Δημόσιες σχέσεις
Διαφήμιση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016-03


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.