Η χρήση του διαδικτύου σήμερα στη σταδιοδρομία και την επαγγελματική αποκατάσταση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Η χρήση του διαδικτύου σήμερα στη σταδιοδρομία και την επαγγελματική αποκατάσταση

Τριανταφυλλίδου, Άννα

Στην παρούσα εργασία στόχος είναι να διερευνηθεί από όλες τις πτυχές το θέμα της εργασίας, έτσι όπως δηλώνεται στον τίτλο της. Αρχικά παρατίθεται ένα θεωρητικό κομμάτι σχετικά με το διαδίκτυο. Εξετάζονται η ιστορία του, το πώς εξελίχθηκε μέσα στο χρόνο και οι υπηρεσίες που προσφέρει. Έπειτα παρουσιάζονται δημοφιλείς τρόποι αναζήτησης επαγγελματικών ευκαιριών μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media) και απο ιστοσελίδες (sites). Το θέμα της εργασίας κρίνεται επίκαιρο, δεδομένης της τρέχουσας κοινωνικο-οικονομικής συγκυρίας και της αυξημένης ανάγκης για αποτελεσματικά μέσα εύρεσης εργασίας. Η μέθοδος προσέγγισης βασίζεται στην πρωτογενή και στην δευτερογενή έρευνα. Συνδυάζονται α) ποιοτικά στοιχεία, με κύριο ερευνητικό εργαλείο τη συνέντευξη που γίνεται σε εταιρίες που προσφέρουνε υπηρεσίες και προϊόντα και β) σχετικές βιβλιογραφικές, αρθρογραφικές και διαδικτυακές αναζητήσεις. Στη συνέχεια αναλύονται τα δεδομένα, προκειμένου να ολοκληρωθεί η έρευνα όσον αφορά τις επαγγελματικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται μέσω του διαδικτύου. Τα κύρια συμπεράσματα που προκύπτουν από το θεωρητικό κομμάτι της εργασίας είναι ότι το διαδίκτυο αποτελεί πλέον αναπόσπαστο κομμάτι τόσο στην προσωπική όσο και στην επαγγελματική ζωή των χρηστών. Το διαδίκτυο αποτελεί πηγή μεγάλου όγκου πληροφοριών και απαραίτητη προϋπόθεση για την αξιοποίησή του είναι να υπάρχουν οι κατάλληλες γνώσεις χειρισμού του. Όπως όλα τα μέσα, έτσι και το διαδίκτυο έχει μία σειρά από πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα που αναλύονται στην εργασία. Τα συμπεράσματα που προκύπτουνε στο ερευνητικό μέρος είναι οτι οι εταιρίες χρησιμοποιούνε το διαδίκτυο για την δημοσιοποίηση των κενών θέσεων εργασίας που προκύπτουνε. Οι θέσεις εργασίας ανακοινώνονται μέσω των εταιρικών ιστοσελίδων, μέσω των ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης, μέσω διάφορων άλλων ιστοσελίδων όπως είναι η kariera.gr και μέσω των γραφείων διασύνδεσης πανεπιστημίων. Οι εταιρίες μέσω του διαδικτύου έχουνε προσλάβει και άτομα από το εξωτερικό, γεγονός που αποδεικνύει ότι βασίζονται στην ικανότητα του διαδικτύου να προσφέρει και θέσεις εργασίας παγκοσμίως. Μερικές από τις εταιρίες ήδη έχουνε αντικαταστήσει τους παραδοσιακούς τρόπους αναζήτησης ανθρώπινου δυναμικού με την αναζήτηση μέσω του διαδικτύου. Ωστόσο για αποτελεσματική εύρεση εργασίας οι χρήστες αφού συντάξουν ένα σωστό βιογραφικό θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν όλους τους τρόπους αναζήτησης εργασίας διότι όσα περισσότερα μέσα χρησιμοποιεί κανείς τόσο περισσότερες ευκαιρίες έχει για επαγγελματική αποκατάσταση.

Thesis
NonPeerReviewed

Εργασία και εργαζόμενοι
Κοινωνικά δίκτυα
Διαδίκτυο (Internet)

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016-05


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.