Ανάλυση της εταιρίας “carne” παραδοσιακά εδέσματα ΙΚΕ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Ανάλυση της εταιρίας “carne” παραδοσιακά εδέσματα ΙΚΕ

Μιχαηλίδου, Αναστασία Γ.

Παρουσιάζεται το επιχειρηματικό σχέδιο της εταιρείας “Carne” Παραδοσιακά Εδέσματα ΙΚΕ, που δραστηριοποιείται στον κλάδο της επεξεργασίας, μεταποίησης και τυποποίησης κρέατος και σκευασμάτων κρέατος. Χρησιμοποιούνται τα εργαλεία για την στρατηγική ανάλυση τόσο του εξωτερικού όσο και του εσωτερικού περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιείται η εταιρεία. Αρχικά, παρουσιάζεται η ανάλυση PEST και ο προσδιορισμός των πολιτικών, οικονομικών, κοινωνικών και τεχνολογικών παραγόντων, η ανάλυση PEST, η ανάλυση των 5 δυνάμεων του Porter και η ανάλυση SWOT. Επιπρόσθετα, παρουσιάζεται η στρατηγική και το μίγμα μάρκετινγκ και γίνεται η χρηματοοικονομική ανάλυση με αριθμοδείκτες αποδοτικότητας ROI, ROE, ROA.

Thesis
NonPeerReviewed

Χρηματοοικονομική ανάλυση
Εταιρείες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.