Η ζυθοποιία της Ελλάδας σε σύγκριση με την ζυθοποιία της Αταλάντης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο




2016 (EL)
Η ζυθοποιία της Ελλάδας σε σύγκριση με την ζυθοποιία της Αταλάντης

Γκανέτσος, Αθανάσιος Δ.

Αναλύεται η ζήτηση της μπύρας στην εγχώρια κατανάλωση, οι παράγοντες που την επηρεάζουν και αναφέρονται οι κυριότερες χώρες προέλευσης και προορισμού μπύρας. Επίσης, προσδιορίζονται οι ανταγωνιστικές δυνάμεις χρησιμοποιώντας το μεντέλο των 5 δυνάμεων του Porter, το εξωτερικό περιβάλλον χρησιμοποιώντας την pestel analysis, πραγματοποιείται η S.W.O.T analysis και αναλύονται οι εισαγωγές και οι κύριες εταιρείες παραγωγής ζύθου στην Ελλάδα έχοντας ως πρότυπο τις 5 μεγαλύτερες ζυθοποιίες και αναφέροντας τις μικροζυθοποιίες. Τέλος, γίνεται σύγκριση της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας με την Εζα Πρότυπος Ελληνική Ζυθοποιία Αταλάντης έχοντας ως εργαλείο σύγκρισης τους δύο αριθμοδείκτες αποδοτικότητας, ο ένας για το σύνολο των κεφαλαίων και ο άλλος για το σύνολο του ενεργητικού (ROE και ROA).

Thesis
NonPeerReviewed

Χρηματοοικονομική ανάλυση
Εταιρείες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016


cc_by_nc_nd



*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.