Το προωθητικό μίγμα marketing της "Nestle Fitness"

RDF 

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

2015 (EL)
Το προωθητικό μίγμα marketing της "Nestle Fitness"

Μεσσίνα, Ιωάννα

Παρουσιάζονται στοιχεία που αφορούν το μάρκετινγκ, το branding, το μίγμα μάρκετινγκ καθώς και τις στρατηγικές μάρκετινγκ. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται η ιστορία της εταιρείας, τα προϊόντα της και τα οικονομικά της στοιχεία. Τέλος, γίνεται ανάλυση του προωθητικού μίγματος που χρησιμοποίησε η εταιρεία Nestle για την προώθηση των δημητριακών Nestle Fitness.

Thesis
NonPeerReviewed

Μάρκετινγκ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.