Η συμβολή του ελληνικού τουρισμού στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας και ο ρόλος του στην εξισορρόπηση του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Η συμβολή του ελληνικού τουρισμού στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας και ο ρόλος του στην εξισορρόπηση του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών

Χατζησταύρου, Βασιλική
Γκάτση, Βασιλική

Η παρακάτω εργασία αναφέρεται στη συμβολή του ελληνικού τουρισμού στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας και στο πώς επηρεάζει το Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών. Όσον αφορά τον τουρισμό, είναι σκόπιμο να εξηγηθεί η έννοιά του: «ο Τουρισμός αναφέρεται στις μετακινήσεις προσώπων από τόπο σε τόπο, είτε στο εσωτερικό είτε στο εξωτερικό, που δεν έχουν σκοπό την άμεση εργασία». Η εντυπωσιακή ανάπτυξη του τουρισμού της Ελλάδας τα τελευταία χρόνια τον τοποθετεί ήδη σαν μια από τις σημαντικότερες δραστηριότητες της οικονομίας. Ο τουρισμός, με τις ελκυστικές και ταχείες αποδόσεις των επενδύσεών του, με τη χρησιμοποίηση εντατικώς της εργασίας, με την κινητοποίηση τόσων τομέων της οικονομίας, με την εξασφάλιση συναλλαγματικών πόρων, αποτελεί μια από τις απαντήσεις στα προβλήματα μιας αναπτυσσόμενης χώρας σαν την Ελλάδα που είναι προικισμένη με ασυναγώνιστες τουριστικές αξίες. Δύο πολύ σημαντικοί φορείς - οργανισμοί που στηρίζουν και έχουν ως άμεσο στόχο την ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού είναι ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (ΕΟΤ) και το Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων (ΙΤΕΠ). Γενικά ο τομέας του τουρισμού είναι από εκείνους που στηρίζουν αποτελεσματικά την εθνική οικονομία. Η ισχυρή δυναμική του τομέα αυτού, τον κατέστησε, κύριο μοχλό οικονομικής ανάπτυξης όπως καταγράφεται στο μερίδιό του στο ΑΕΠ, το οποίο από 3% το 1960 έφτασε στο 18- 20% το 1997.

Thesis
NonPeerReviewed

Ισοζύγιο πληρωμών
Οικονομική ανάπτυξη - Ελλάδα
Τουρισμός - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2006-04


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.