Το εξωτερικό εμπόριο της Ελλάδας με τις χώρες της Κεντροανατολικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης και η συμβολή των οργανισμών πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων στις εξαγωγικές δραστηριότητες (export factoring) ελληνικών επιχειρήσεων.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2001 (EL)
Το εξωτερικό εμπόριο της Ελλάδας με τις χώρες της Κεντροανατολικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης και η συμβολή των οργανισμών πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων στις εξαγωγικές δραστηριότητες (export factoring) ελληνικών επιχειρήσεων.

Μανιάτη, Ειρήνη

Σε αυτήν την εργασία, επιχειρείται η ανάπτυξη των γενικών αρχών του factoring, των ιδιοτήτων του και των λειτουργιών του σε σχέση με τις εξαγωγικές ενέργειες των ελληνικών επιχειρήσεων με τις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και τη συμβολή του στην ανάπτυξη των ελληνικών εξαγωγών στις χώρες αυτές. Έτσι παρακάτω επιχειρούνται να αναπτυχθούν στο πρώτο κεφάλαιο οι μορφές και οι ιδιαιτερότητες των οργανισμών πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων, το κοινοτικό και εθνικό δίκαιο που διέπει το εξαγωγικό factoring καθώς και οι διαφορές ή ομοιότητες που μπορεί να υπάρχουν ανάμεσα στα διάφορα ευρωπαϊκά δίκαια που αφορούν το εξαγωγικό factoring. Ακόμα στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύεται το εξωτερικό εμπόριο της Ελλάδας με τις Χώρες της Κεντροανατολικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης καθώς και η δανειοληπτική ικανότητα των χωρών αυτών, αναφέρονται μερικοί ελληνικοί οργανισμοί πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων και η συμβολή τους στις εξαγωγικές δραστηριότητες των ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων και τέλος γίνεται εμπειρική παρουσίαση του ελληνικού οργανισμού Εμπορική Factoring Α.Ε.

Thesis
NonPeerReviewed

Διεθνές εμπόριο
Εξαγωγές - Ελλάδα
Εξαγωγικές επιχειρήσεις - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2001-06


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.