Το διοικητικό μοντέλο της ΔΕΥΑΒ και η ανάπτυξη των υποδομών της

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Το διοικητικό μοντέλο της ΔΕΥΑΒ και η ανάπτυξη των υποδομών της

Τσακιρίδης, Αλέξανδρος

Γίνεται αναφορά στο διοικητικό μοντέλο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Βέροιας (ΔΕΥΑΒ) και στην ανάπτυξη των υποδομών της. Επίσης, γίνεται αναφορά στο σημαντικό ρόλο της ΔΕΥΑΒ στο έργο του βιολογικού καθαρισμού, στην ανάπτυξη του τεχνολογικού εξοπλισμού και στη βελτίωση των δεξαμενών για την διαχείριση των υδάτινων πόρων. Τέλος, γίνεται ανάλυση SWOT και αναλύεται το μοντέλο της εταιρίας.

Thesis
NonPeerReviewed

Δημόσιες Επιχειρήσεις Κοινής ωφελείας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.