Ανάλυση ανώνυμης εταιρείας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Ανάλυση ανώνυμης εταιρείας

Σλάφτσου, Πετρούλα Κ.

Αρχικά, γίνεται αποτύπωση των βασικών στοιχείων που χαρακτηρίζουν την ανώνυμη εταιρεία ως προς την ίδρυση, την διοίκηση, την τήρηση των βιβλίων και τη φορολογία, τόσο της ίδιας της νομικής οντότητας, όσο και των μετόχων της σύμφωνα με του ισχύοντες νόμους. Στην πρακτική εφαρμογή της εργασίας, παρουσιάζονται ημερολογιακές εγγραφές από τη σύσταση της ανώνυμης εταιρείας έως και τον προσδιορισμό των αποτελεσμάτων της, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις.

Thesis
NonPeerReviewed

Ανώνυμες εταιρίες - Δίκαιο και νομοθεσία - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.