Στρατηγικές διεθνοποίησης μικρομεσαίων επιχειρήσεων: μία περίπτωση μελέτης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Στρατηγικές διεθνοποίησης μικρομεσαίων επιχειρήσεων: μία περίπτωση μελέτης

Γκρανόπουλος, Νικόλαος Γ.
Αναστασόπουλος, Αθανάσιος Π.

Παρουσιάζονται τα θεωρητικά μοντέλα για τις στρατηγικές διεθνοποίησης και αναφέρεται η πιο διαδεδομένη μορφή διεθνοποίησης, η οποία γίνεται με παραγωγή κατά παραγγελία και εξαγωγή προϊόντων με διαμεσολαβητές. Επίσης, γίνεται αναφορά στη διεθνοποίηση των ελληνικών επιχειρήσεων, στην επιχειρηματική δραστηριότητα στα Βαλκάνια και στους λόγους για τους οποίους οι Έλληνες επενδύουν εκεί. Τέλος, μελετάται η περίπτωση της εταιρείας «Αφοί Α. Πιτένη Α.Β.Ε.Ε.», όπου δίνονται πληροφορίες για την ιστορική εξέλιξη της επιχείρησης, για την πορεία διεθνοποίησής της και για τις εξαγωγές της.

Thesis
NonPeerReviewed

Τροφή, Βιομηχανία και εμπόριο
Μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Στρατηγικός σχεδιασμός

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.