Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στις παραμεθόριες περιοχές την περίοδο της οικονομικής κρίσης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στις παραμεθόριες περιοχές την περίοδο της οικονομικής κρίσης

Ευαγγέλου, Μελπομένη Γ.

Αρχικά, παρατίθενται αναλυτικοί πίνακες καθορισμού των ορίων των παραμεθόριων περιοχών της Ελλάδας και το νομοθετικό πλαίσιο που τις διέπει. Έπειτα, αναλύεται η έννοια των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, παρουσιάζονται οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν και γίνεται αναφορά στα οικονομικά αποτελέσματα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων των παραμεθόριων περιοχών κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης. Τέλος, παρουσιάζεται έρευνα ερωτηματολογίου για τον Νομό Φλώρινας κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης και δίνονται τα αποτελέσματά της.

Thesis
NonPeerReviewed

Οικονομική κρίση
Μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.