Δημιουργία Drupal Module με στόχο την παρακολούθηση απο τον Admin χρήστη για τυχόν σφάλματα της ιστοσελίδας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Δημιουργία Drupal Module με στόχο την παρακολούθηση απο τον Admin χρήστη για τυχόν σφάλματα της ιστοσελίδας

Βεργίνης, Ιωάννης

Η χρήση του διαδικτύου, κερδίζοντας έδαφος συνεχώς στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων, έχει πλέον γίνει μέρος της επαγγελματικής δραστηριότητας μικρών με μεγάλων επιχειρήσεων. Ένα πρόβλημα που προκύπτει από τη δραστηριότητα αυτή είναι το γεγονός ότι αν προκύπτει κάποιο σφάλμα κατά τη χρήση μιας ιστοσελίδας ο διαχειριστής της ιστοσελίδας μπορεί να το αντιληφθεί είτε με τη διαδικασία του ελέγχου (testing) είτε αν ο χρήστης τον ειδοποιήσει ότι προέκυψε. Είτε με τον ένα είτε με τον άλλο τρόπο, ο χρόνος που χρειάζεται ο διαχειριστής για να αντιληφθεί το σφάλμα είναι αρκετά μεγάλος και πολύτιμος, καθώς όταν πρόκειται για επαγγελματικές ιστοσελίδες οι απαιτήσεις των χρηστών αυξάνονται κατακόρυφα και η διαθεσιμότητα της ιστοσελίδας θα πρέπει να αγγίζει πολύ υψηλά ποσοστά. Το πρόβλημα λοιπόν αυτό διαπραγματεύεται η συγκεκριμένη εργασία, η οποία αφορά τη δημιουργία κατάλληλου λογισμικού για την αυτόματη, άμεση και ακριβή ενημέρωση των διαχειριστών για τα σφάλματα που προκύπτουν κατά τη χρήση μιας ιστοσελίδας. Η δημιουργία του λογισμικού έγινε με βάση το σύστημα διαχείρισης περιεχομένου ανοιχτού κώδικα Drupal και περιλαμβάνει την ανάπτυξη ενός αρθρώματος (module) το οποίο, με χρήση κατάλληλων αρχείων και συναρτήσεων, επιτυγχάνει την ενημέρωση του διαχειριστή για το είδος των σφαλμάτων που προκύπτουν κατά τη χρήση μιας ιστοσελίδας. Η εργασία περιλαμβάνει αναλυτική θεωρητική προσέγγιση των εργαλείων λογισμικού που χρησιμοποιήθηκαν, αναλυτική παρουσίαση του κώδικα που αναπτύχθηκε καθώς και τις δυνατότητές της για περεταίρω εξέλιξη και ανάπτυξη. To module που αναπτύχθηκε πλέον έχει εγκριθεί από την επίσημη κοινότητα του Drupal και είναι διαθέσιμο σε οποιονδήποτε για χρήση μέσω του συνδέσμου https://www.drupal.org/project/error_log_jira.

Thesis
NonPeerReviewed

Λογισμικό εφαρμογών - Ανάπτυξη
Ιστοσελίδες - Σχεδίαση
Διαδίκτυο (Internet)

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016-05


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.