Η εφαρμογή του συστήματος HACCP στην επεξεργασία και τυποποίηση ρυζιού

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Η εφαρμογή του συστήματος HACCP στην επεξεργασία και τυποποίηση ρυζιού

Τσιαντού, Βασιλική-Ξένια

Το ρύζι, λόγω της χαμηλής του τιμής, της εύκολης εύρεσής του, του εύκολου μαγειρέματος, της υψηλής θρεπτικής του αξίας και τέλος της μακροχρόνιας αποθήκευσής του είναι ένα από τα βασικότερα προϊόντα της καθημερινής διατροφής του ανθρώπου, τόσο στον ελλαδικό χώρο όσο και παγκοσμίως. Υφίσταται μια σειρά διεργασιών προτού καταστεί ικανό για κατανάλωση και υπάρχουν συγκεκριμένα στάδια που πρέπει να ακολουθηθούν. Έτσι διακρίνουμε την παραγωγική διαδικασία (καλλιέργεια στον αγρό), την επεξεργασία στον ορυζόμυλο (αποφλοίωση & λεύκανση), την τυποποίηση και συσκευασία και τέλος τη διάθεση στον καταναλωτή. Το κάθε ένα από τα στάδια αυτά έχει τη δική του σημασία στην όλη διαδικασία. Το HACCP αποτελεί μία από τις πιο γνωστές μεθόδους διασφάλισης της υγιεινής των τροφίμων. Είναι εύκολο στην εφαρμογή του και αναγκαίο σε μία επιχείρηση τροφίμων καθώς έχει προληπτικό χαρακτήρα και αποσκοπεί σε εκ των προτέρων έλεγχο συγκεκριμένων παραμέτρων ανάλογα με την κάθε περίπτωση. Ειδικότερα στο ρύζι είναι χρήσιμο διότι μπορεί να εφαρμοσθεί σε όλα τα στάδια παραγωγής, επεξεργασίας και τυποποίησής του.

Thesis
NonPeerReviewed

Ποιοτικός έλεγχος
Ρύζι

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.