Η εκτροφή σαλιγκαριών στην Ελλάδα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Η εκτροφή σαλιγκαριών στην Ελλάδα

Σεϊζης, Παναγιώτης

Η παρούσα βιβλιογραφική εργασία αποτελεί μια προσπάθεια καταγραφής και παρουσίασης της σαλιγκαροτροφίας στον ελληνικό χώρο. Για τον λόγο αυτό αρχικά γίνεται μια παρουσίαση των γνωρισμάτων των σαλιγκαριών γενικότερα και των εκτρεφόμενων ειδικότερα. Ακολουθεί, η παρουσίαση του νομικού πλαισίου που έχει θεσπιστεί στην χώρα μας για την δημιουργία μιας μονάδας εκτροφής σαλιγκαριών, καθώς και αναλυτική περιγραφή των μεθόδων εκτροφής. Ακολούθως, παρουσιάζεται η διαθέσιμη εγχώρια αγορά, καθώς και η εξαγωγική δυνατότητα που υπάρχει σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως και σε Τρίτες Χώρες. Η Εργασία ολοκληρώνεται με αναλυτική αναφορά σε μια επενδυτική προσπάθεια, ίδρυσης ενός εκτροφείου σαλιγκαρειών (μελέτης περίπτωσης)

Thesis
NonPeerReviewed

Σαλιγκάρια

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.