Ανάπτυξη Android εφαρμογής για την εκτίμηση της επικινδυνότητας της ηλιακής ακτινοβολίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Ανάπτυξη Android εφαρμογής για την εκτίμηση της επικινδυνότητας της ηλιακής ακτινοβολίας

Λοϊζου, Ελευθέριος

Η παρούσα πτυχιακή εργασία ξεκινά με την επεξήγηση του τι ακριβώς είναι το λειτουργικό Android και ποιες οι εκδόσεις του, ούτως ώστε να γίνει αντιληπτό σε ποια πλατφόρμα κτίστηκε η εφαρμογή. Στην συνέχεια αναλύονται οι διάφορες φάσεις της ανάπτυξης της εφαρμογής όπως σε ποιούς απευθύνεται, ανάλυση των λειτουργιών και πώς υπολογίζονται τα αποτελέσματα / απαντήσεις καθώς και η πορεία που ακολουθεί ο χρήστης από το ξεκίνημα της εφαρμογής μέχρι το κλείσιμο της. Ακολούθως γίνεται επεξήγηση των διαφόρων φάσεων της υλοποίησης της εφαρμογής από το περιβάλλον και τα λογισμικά που χρησιμοποιήθηκαν, τη διαδικτυακή βάση δεδομένων μέχρι την προβολή των αποτελεσμάτων. Όπως συμβαίνει σε κάθε πρόγραμμα, πριν τη δημοσίευση του, δίνονται εξηγήσεις για το πώς έγινε ο έλεγχος της εφαρμογής για την αποφυγή σφαλμάτων κατά την χρήση της. Μετά την ενότητα του ελέγχου, παρουσιάζονται οι τρόποι με τους οποίους μπορεί η εφαρμογή αυτή να βοηθήσει τους χρήστες της. Τέλος παρουσιάζονται κάποιες προτάσεις αναβάθμισης της εφαρμογής στο μέλλον.

Thesis
NonPeerReviewed

Γλώσσες προγραμματισμού (Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές)
Βάσεις δεδομένων
Λογισμικό εφαρμογών - Ανάπτυξη
Διαδίκτυο (Internet)

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016-06


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.