Ανάπυξη καινοτομίας στον τουρισμό

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Ανάπυξη καινοτομίας στον τουρισμό

Τουτσάρης, Κωνσταντίνος

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να αναπτύξει το βασικό θεωρητικό πλαίσιο πίσω από τις έννοιες της καινοτομίας και του τρόπου με τον οποίο αυτή συνδέεται με τον δημιουργικό τουρισμό, τόσο σε θεωρητικό, όσο και σε εμπειρικό επίπεδο. Για την καλύτερη παρουσίαση του θέματος η εργασία δομήθηκε σε τέσσερα συνολικά κεφάλαια. Τα δύο πρώτα κεφάλαια αποτελούν το θεωρητικό μέρος της διατριβής. Συγκεκριμένα στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στην καινοτομία στον τομέα των υπηρεσιών και ιδιαίτερα στον τομέα του τουρισμού και βλέπουμε τα βασικά είδη των καινοτομιών που έχουν αναπτυχθεί στην τουριστική βιομηχανία και ποια τα οφέλη που προσφέρουν. Στο δεύτερο κεφάλαιο εστιάζουμε στο θεωρητικό πλαίσιο που διέπει τον δημιουργικό τουρισμό, παρουσιάζοντας τα βασικά χαρακτηριστικά του, τα οφέλη που παρέχει και την σύνδεση που έχει με τον πολιτιστικό τουρισμό. Το τρίτο και τέταρτο κεφάλαιο αποτελούν το εμπειρικό μέρος της εργασίας, στο οποίο διενεργήθηκε έρευνα βασισμένη σε ερωτηματολόγιο. Πιο αναλυτικά στο τρίτο κεφάλαιο καταγράφονται ο σκοπός και οι στόχοι της, η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε, και ο τρόπος με τον οποίο σχεδιάστηκε. Στο τέταρτο κεφάλαιο, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας, σε πίνακες και διαγράμματα. Τα βασικότερα ευρήματα που ανακύπτουν από το θεωρητικό και εμπειρικό μέρος συνοψίζονται στο τέλος της παρούσας.

Thesis
NonPeerReviewed

Τουριστική ανάπτυξη
Τουρισμός - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016-10


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)