Οι καινοτόμες επιχειρήσεις που υπάρχουν στην Ελλάδα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Οι καινοτόμες επιχειρήσεις που υπάρχουν στην Ελλάδα

Εμενίδου, Ουρανία Ν.
Γκανά, Γαρυφαλιά Κ.

Αρχικά, εξετάζονται οι παράγοντες ανάπτυξης των επιχειρήσεων και γίνεται αναφορά στην έννοια της στρατηγικής, τη σημασία της και τα είδη της. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται η έννοια και τα βασικά είδη της καινοτομίας, οι σχετικοί οικονομικοί στόχοι, αναφέρονται οι μορφές και τα χαρακτηριστικά της στρατηγικής καινοτομίας και δίνονται οδηγίες επιτυχίας των καινοτόμων επιχειρήσεων. Τέλος, γίνεται αναφορά στην παρουσία της καινοτομίας στην Ελλάδα.

Thesis
NonPeerReviewed

Καινοτομία (επιχείρηση)
Στρατηγικός σχεδιασμός

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.