Κατασκευή πλατφόρμας E-shop

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Κατασκευή πλατφόρμας E-shop

Γεωργίου, Ευστάθιος

Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει ως κύριο στόχο την μελέτη και ανάπτυξη ενός e-shop με την χρήση web framework. Για την σχεδίαση του front-end θα χρησιμοποιηθεί το Bootstrap 3 και για τις server-side λειτουργίες θα χρησιμοποιηθεί MVC framework, το Laraver. Στα κεφάλαιο 1 και 2 αναπτύσσονται βασικές πληροφορίες για έννοιες όπως το διαδίκτυο και το ηλεκτρονικό εμπόριο, καθώς και οι επιρροές τους στην ζωή μας. Στο κεφάλαιο 3 αναπτύσσεται ο όρος ηλεκτρονικό κατάστημα και παρατίθενται εικόνες και επεξήγηση των λειτουργιών του καταστήματος που δημιουργήθηκε για τις ανάγκες της εργασίας (AwesomeShop). Στα κεφάλαια 4 και 5 αναλύονται τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για την ανάπτυξη της ιστοσελίδας και στο 6 υπάρχει παράθεση και επεξήγηση του κώδικα για βασικές λειτουργίες του e-shop.

Thesis
NonPeerReviewed

Ηλεκτρονικό εμπόριο
Λογισμικό εφαρμογών - Ανάπτυξη
Διαδικτυακός προγραμματισμός
Ιστοσελίδες - Σχεδίαση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016-11


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.