Ικανοποίηση εργαζομένων στις Συνεταιριστικές Τράπεζες (Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Ικανοποίηση εργαζομένων στις Συνεταιριστικές Τράπεζες (Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας)

Ζυγολάνης, Δημήτριος Α.

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η μέτρηση της ικανοποίησης των εργαζομένων από τις εργασιακές συνθήκες των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων του τραπεζικού κλάδου και συγκεκριμένα σε Συνεταιριστική Τράπεζα. Το δείγμα αποτελείται από 63 εργαζομένους της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας με έδρα τα Τρίκαλα και λειτουργεί υποκαταστήματα στην ευρύτερη στην περιοχή της Θεσσαλίας. Η παρούσα μελέτη αποτελεί μία ποσοτική, πρωτογενή έρευνα με τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου το οποίο αποτελείται από 17 ερωτήσεις, εκ των οποίων οι 4 είναι πίνακες πολλών ερωτήσεων. Η συλλογή των δεδομένων της έρευνας πραγματοποιήθηκε το χρονικό διάστημα Μάρτιου – Απριλίου 2015. Μέσα από την μέτρηση της επαγγελματικής ικανοποίησης των εργαζομένων στην Συνεταιριστική Τράπεζα βρέθηκε ότι η συνολική ικανοποίηση των εργαζομένων κυμάνθηκε σε μέτρια έως πολύ καλά επίπεδα.

Thesis
NonPeerReviewed

Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού
Εργασία και εργαζόμενοι

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.