Δημόσιες σχέσεις στο δημόσιο: μελέτη περιπτώσεων (Τράπεζα της Ελλάδος, ΟΑΕΔ, ΕΟΤ)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Δημόσιες σχέσεις στο δημόσιο: μελέτη περιπτώσεων (Τράπεζα της Ελλάδος, ΟΑΕΔ, ΕΟΤ)

Εφραιμίδου, Νιάνα Α.

Αναλύονται οι δημόσιες σχέσεις στην κρατική και ιδιωτική επιχείρηση και γίνεται σύγκρισή τους με το μάρκετινγκ, την προώθηση πωλήσεων και την διαφήμιση. Επίσης, αναλύονται οι μορφές οργάνωσης των δημοσίων σχέσεων: η εξαρτημένη και η ελεύθερη και γίνεται μια ανάλυση μελέτης περίπτωσης της Τράπεζας της Ελλάδος. Στην συνέχεια μελετάται η περίπτωση του ΟΑΕΔ αναλύοντας τον ρόλο του, την ιστορική του εξέλιξη, τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, εκδηλώσεις και τα δελτία τύπου. Έπειτα έχουμε την περίπτωση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ), όπου γίνεται ιστορική αναφορά του οργανισμού, στην αποστολή, την στρατηγική, τις δράσεις – εκδηλώσεις δημοσίων σχέσεων και τα δελτία τύπου. Στο τέλος, παρατίθενται τα συμπεράσματα από κάθε οργανισμό- εταιρία αναλύοντας όλα τα παραπάνω και ολοκληρώνεται με μια μικρή συνέντευξη του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.

Thesis
NonPeerReviewed

Δημόσιες σχέσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.