Νέες επιχειρηματικές μορφές: Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.)

RDF 

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

2016 (EL)
Νέες επιχειρηματικές μορφές: Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.)

Βλαχόπουλος, Γεώργιος Ι.

Αρχικά, γίνεται αναφορά στην διαδικασία σύστασης της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (Ι.Κ.Ε.), καθώς και στα βασικά χαρακτηριστικά της όπως είναι η επωνυμία, η έδρα, ο σκοπός και το καταστατικό της. Στη συνέχεια, γίνεται αναφορά στην λειτουργία της, παρουσιάζονται η διαχείριση της, οι διεργασίες που αφορούν τους εταίρους της, το κεφάλαιο της Ι.Κ.Ε. και οι οικονομικές της καταστάσεις ενώ τέλος, γίνεται αναφορά στα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματά της.

Thesis
NonPeerReviewed

Εταιρείες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.