Νέες επιχειρηματικές μορφές: Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Νέες επιχειρηματικές μορφές: Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.)

Βλαχόπουλος, Γεώργιος Ι.

Αρχικά, γίνεται αναφορά στην διαδικασία σύστασης της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (Ι.Κ.Ε.), καθώς και στα βασικά χαρακτηριστικά της όπως είναι η επωνυμία, η έδρα, ο σκοπός και το καταστατικό της. Στη συνέχεια, γίνεται αναφορά στην λειτουργία της, παρουσιάζονται η διαχείριση της, οι διεργασίες που αφορούν τους εταίρους της, το κεφάλαιο της Ι.Κ.Ε. και οι οικονομικές της καταστάσεις ενώ τέλος, γίνεται αναφορά στα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματά της.

Thesis
NonPeerReviewed

Εταιρείες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.