Ανάλυση Α.Ε. (Ανώνυμη Εταιρία)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Ανάλυση Α.Ε. (Ανώνυμη Εταιρία)

Τσικελή, Μαργαρίτα - Ελένη Χ.

Αρχικά, γίνεται λόγος για τη σύσταση μιας Ανώνυμης Εταιρίας (Α.Ε.), το εννοιολογικό περιεχόμενο τής και το νομοθετικό πλαίσιο. Στη συνέχεια, γίνεται αναφορά στα βήματα σύστασης, στις υποχρεώσεις, τις δυνατότητες διαχείρισης και της οικονομική διαχείριση. Τέλος, παρουσιάζονται συμπεράσματα με βάση την ανάλυση μιας Ανώνυμης Εταιρίας (Α.Ε.).

Thesis
NonPeerReviewed

Ανώνυμες εταιρίες - Δίκαιο και νομοθεσία - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.