Ανάλυση Ομόρρυθμης Εταιρίας (Ο.Ε.)

RDF 

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

2016 (EL)
Ανάλυση Ομόρρυθμης Εταιρίας (Ο.Ε.)

Παππά, Ανδρομάχη Λ.

Αρχικά, γίνεται μία εισαγωγή στις επιχειρήσεις γενικά, αναλύονται οι κατηγορίες και το νομικό τους πλαίσιο. Στη συνέχεια, αναλύεται η Ομόρρυθμη Εταιρία (Ο.Ε.), δίνεται ο ορισμός, περιγράφονται τα βασικά χαρακτηριστικά της και η σύστασή της. Επίσης, γίνεται αναφορά στο ρόλο των εταίρων και τον τρόπο που συντάσσεται το καταστατικό της Ο.Ε., αναλύονται τα έξοδα που απαιτούνται για τη σύστασή της καθώς και οι σχέσεις της εταιρίας με τους εταίρους. Περιγράφεται η λύση και η εκκαθάρισή της Ο.Ε. και τέλος δίνονται παραδείγματα ομόρρυθμων εταιριών.

Thesis
NonPeerReviewed

Εταιρείες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.