Η χρήση λογισμικών εννοιολογικής χαρτογράφησης στη διδασκαλία του ηλεκτρομαγνητισμού

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο




2016 (EL)
Η χρήση λογισμικών εννοιολογικής χαρτογράφησης στη διδασκαλία του ηλεκτρομαγνητισμού

Γωνιοπούλου, Αναστασία

Το αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η χρήση λογισμικών εννοιολογικής χαρτογράφησης στη διδασκαλία του ηλεκτρομαγνητισμού. Τα τελευταία χρόνια, οι εννοιολογικοί χάρτες χρησιμοποιούνται ολοένα και περισσότερο ως γνωστικά διδακτικά εργαλεία στην εκπαιδευτική πράξη. Επίσης στην εργασία παρουσιάζονται ενδεικτικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες που σχεδιάστηκαν για την θεματική του ηλεκτρομαγνητισμού. Για το σχεδιασμό των εννοιολογικών χαρτών χρησιμοποιήθηκαν τα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα εννοιολογικής χαρτογράφησης CmapTools και Inspiration.

Thesis
NonPeerReviewed

Λογισμικό εφαρμογών - Ανάπτυξη

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016-12


cc_by_nc_nd



*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.